Regional Coordinators

 

Regional Coordinators

 

Nilanjan Roy (Bangalore)

[9986032825]

neil_xim@yahoo.com


S Shyam Sunder (Chennai)

[9884834898]

shyam_sabhesun@yahoo.com

 

Subrat Satpathy (Delhi)

[9711111965]

subratk_satpathy@yahoo.co.in

 

Venkatesh Dheerendrachar (Hyderabad)

[08978800154]

venky89@yahoo.com

 

Subhasish Pattnaik (Kolkatta

[9051065143]

subhasish.pattanaik@gmail.com 

 

GSS Gopal Krishna (Mumbai)

[9987255500] 

gssgopalkrishna@rediffmail.com

gsskrishna@yahoo.com

 

Mr. Prashant Mohapatra (Bhubaneswar)

Email: prashant@ximb.ac.in

Office Phone: 0674-6647 853

Cell: 9438200358